מעמדי-אתני

הפגנת עומדים ביחד, מחסום המנהרות (אורן זיו / אקטיבסטילס)

כיצד אמורה פוליטיקה שמבוססת על האינטרסים של מעמד העובדים היהודי בלבד או על האינטרסים המשותפים לעובדים יהודים וערבים להפוך למציאות? הפגנת עומדים ביחד, מחסום המנהרות (אורן זיו / אקטיבסטילס)

אשליית "השמאל העממי"

האמונה לפיה "שמאל עממי" שיתבסס על אינטרסים מעמדיים או אתניים יביא את ההמונים לחיק השמאל מתעלמת מעקרון העליונות האתנית היהודית, שמניע במידה רבה את הפוליטיקה הישראלית. השמאל צריך להתרענן, זה בטוח. אבל אשליות מנותקות אינן הדרך

silencej89sjf